Kraamcadeau of kraamkado?

KadoDat de officiële spelling kraamcadeau is, weten de meeste mensen wel, maar kraamkado, dat was vroeger toch wel toegestaan? Het is een wijdverbreid misverstand dat kraamkado ooit in het Groene Boekje (of een ander naslagwerk) heeft gestaan. Dat is namelijk niet het geval. Ook in de periode 1954-1995, toen veel woorden naast een 'voorkeurspelling' een 'toegelaten spelling' kenden, was alleen kraamcadeau juist.

Vermoedelijk is de schrijfwijze kraamkado van vrij recente datum. In hetWoordenboek der Nederlandsche Taal, dat tussen 1864 en 1998 gemaakt werd, komt kraamkado niet voor. De historicus G.C. Molewijk schreef in september 1992 in Onze Taal dat dergelijke "fantasiespellingen" (hij noemt ook aksie, belgies en kompjoeter) in de jaren zestig en zeventig zijn opgekomen. Duidelijk is in elk geval dat de schrijfwijze kraamkado tegenwoordig zeer populair is; via Google vinden we 1,7 miljoen treffers (tegenover 2,8 miljoen voor kraamcadeau).

Volgens het huidige Groene Boekje is kraamcadeau nog steeds de enige juiste schrijfwijze; het Witte Boekje keurt, in informele teksten, kraamkado ook goed.

Onduidelijkheid is er trouwens ook wel over de juiste schrijfwijze van het meervoud van kraamcadeau/kado. Juist zijn kraamcadeaus en kraamkado's.

Bron: http://www.onzetaal.nl/advies/kado.php